DobrodoÅ¡li!   


(719) 839-6949Web stranice / forum

(724) 795-9944

Modul "u živo"

Paketi i cijene


Kontakt:
724-986-2959
091/6211-395
 Zgradimir
Sustav za razmjenu informacija i upravljanje zgradomWeb stranice ulaza i forum
U par klikova kreirajte stranice za Vaš ulaz na kojima svi mogu dati svoj doprinos u upravljanu zgradom!
Stranice sadrže fleksibilan forum za sve suvlasnike, izuzetno jednostavan za korištenje.

Unapređuje kvalitetu razmjene informacija između upravitelja, predstavnika, suvlasnika i stanara.
Dodatni komunikacijski kanal i alati za participiranje suvlasnika u svakodnevnim poslovima zgrade.
Mogućnost brzog kreiranja jednostavnih ili kompleksnih anketa.

Struktura foruma potpuno proizvoljna, prema potrebama zgrade:
prijava kvarova,
pregled aktivnosti u zgradi,
diskusije o poboljšnicama,

diskusije o svakodnevnim poslovima upravljanja,
mjesečni financijski izvještaji,
autorizirani računi,
važni dokumenti (kućni red, MVU...),
informacije o ponudama,
problemima u zgradi, novosti, oglasi i sl...

Mogućnost ograničavanja pristupa sadržaju prema tipu korisnika (gost, podstanar, član kućanstva, suvlasnik, vijeće, predstavnik).
Automatsko prikazivanje svih računa na stranicama direktno od Upravitelja.

Kalendar (grupe za čišÄ‡enje snijega, sastanci...) sa e-mail notifikacijama.
Automatske notifikacije pri promjenama sadržaja na forumu.Modul "aktivnosti"
spaja se na postojeći RFID/NFC sustav za bezkontaktno otvaranje vrata te pruža mogućnost:

notifikacije e-mail-om u realnom vremenu o aktivnosti RFID/NFC privjesaka/kartica,
pregledavanje aktvnosti za vlastite RFID/NFC privjeske/kartice,
markiranja ukradenih kartica,
automatske obavijesti predstavniku stanara i/ili Vijeću u slučaju aktivnosti neprijavljene ili ukradene kartice
(moguće kombinirati sa slikom kamere ako postoji na ulazu).
Modul "u živo"
omogućava:

slike kamera u stvarnom vremenu na web stranicama,
slike kamera u stvarnom vremenu preko mobilnih uređaja,
u kombinaciji sa modulom "aktivnosti" mogućnost udaljenog otvaranja vrata preko web stranica ili mobilnih uređaja
(ako ugrađeni RFID/NFC kontroler to podržava),

nadzor svih poslužitelja u sa e-mail alertima u slučaju ispada sustava i ponovnog vraćanja sustava u funkciju,
nadzor aktivnosti liftova sa e-mail alertom u slučaju prestanka aktivnosti nekog lifta i ponovnog vraćanja sustava u funkciju,
statistički prikaz aktivnosti u zgradi u zadnja 24 sata (liftovi, privjesci i sl.).


Iskoristite potencijal koji imate i
uspostavite direktan kanal razmjene informacija i ideja
između upravitelja, predstavnika stanara i suvlasnika!

Ove stranice izvode se na Zgradimiru  
 

Vijesti
Paketi i cijene (komentar)
2016/05/20 09:33, admin, nastaliq