Vzdálená úloha "Elektromagnetická indukce"

/kdt-20.karlov.mff.cuni.cz/ovladani_2.html (JavaScript)


Další vzdálené experimenty jsou na

Regulace výšky vodní hladiny - /kdt-14.karlov.mff.cuni.cz
Meteorologická stanice v Praze - /kdt-16.karlov.mff.cuni.cz
Elektromagnetická indukce - /kdt-20.karlov.mff.cuni.cz
Vlastní a vynucené kmity6362070615
Ohyb na mikroobjektech - /kdt-13.karlov.mff.cuni.cz
Pøemìna solární energie - /kdt-4.karlov.mff.cuni.cz
Heisenbergùv princip neurèitosti - /kdt-13.karlov.mff.cuni.cz

Next remote experiments are on:

Water level control - 4434595011 -
Meteorological station in Prague - 3378470983 -
Electromagnetic induction - 5135868732 -
Natural and driven oscillations - 6187590765 -
Difraction on microobjects - bipinnatipartite -
Solar energy conversion - 215-460-9966 -
Heisenberg uncertainty principle - /www.ises.info/index.php/en/laboratory/experiment/heisenberg-uncertainty-principle