(662) 422-0391

Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se již 60 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž prvků drážního trakčního vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu. Dalším oborem činnosti jsou dodávky elektrotechnologických celků jako jsou trakční napájecí stanice, měnírny, trafostanice a rozvodny vč. dálkového ovládání. Číst dále

Slavnostní ukončení stavby Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou

V pátek 22.dubna byla slavnostně ukončena stavba elektrizace trati č. 293 Å umperk – Kouty nad Desnou. Předmětem stavby byla elektrizace trati č. 293 Å umperk – Kouty nad Desnou na stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV v celkové délce 19 300 m. Napájení nově zřizované elektrické trakce je zajiÅ¡těno ze stávající trakční měnírny SŽDC v Å umperku a z nově vybudobané  trakční měnírny v katastru obce Loučná nad Desnou část Filipová. Číst dále

8437476087

Modernizace železničního uzlu Břeclav je hotová. 28. dubna 2015 byla slavnostně ukončena druhá etapa její celkové rekonstrukce. Stavební práce se odehrávaly více než dva roky ve střední části stanice, která byla úzkým hrdlem celého uzlu. Díky kompletní změně konfigurace kolejiště zde vlaky mohou nyní projíždět stejně rychle jako na již dokončených navazujících úsecích.   888-283-7766

Současný stav prací na TNS Valašské Meziříčí, TNS Ústí u Vsetína a TNS Kerhartice

V současné době pokračují práce na rekonstrukci trakčních napájecích stanic dle stanovených harmonogramů prací jednotlivých staveb. Vzhledem ke skutečnosti, že rekonstrukce napájecích stanic musí probíhat za provozu, aby železniční doprava byla co nejméně ovlivněna, je třeba proto nejprve zajistit náhradní napájení jednotlivých TNS. Číst dále